Jonas 1 Interlinear
Jonas 1 Interlinear

Jonas 1 Interlinear

Ką sako graikas?

Vertimai į anglų kalbą paprastai verčiami šališkai, palaikant trinitarinę teologiją. Kad geriau suprastume, ką iš tikrųjų sako graikas, toliau pateikiamas graikiškas Jono 1: 1-4, 14 tekstas, po kurio pateikiami pažodiniai ir aiškinamieji vertimai iš graikų kalbos. 

Jono 1: 1–4, 14 (NA28)

1 Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος, καὶ ὁ λόγος ἦν πρὸς τὸν θεόν, καὶ θεὸς ἦν ὁ λόγος.

2 οὗτος ἦν ἐν ἀρχῇ πρὸς τὸν θεόν.

3 πάντα διʼ αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ χωρὶς αὐτοῦ ἐγένετο οὐδὲ ἕν. ὃ γέγονεν

4 ν αὐτῷ ζωὴ ἦν, καὶ ἡ ζωὴ ἦν τὸ φῶς τῶν ἀνθρώπων ·

14 Αὶ ὁ λόγος σὰρξ ἐγένετο καὶ ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν, καὶ ἐθεασάμεθα τὴν δόξαν αὐτοῦ, δόξαν ὡς μονογενος

Interlinear lentelė, Jono 1: 1-4, 14

Žemiau yra žodžio žodžio interlinearinė lentelė su graikų, anglų vertimu, kiekvieno žodžio analizė ir leksikos apibrėžimas (Trumpas graikų-anglų kalbų žodynas Testamentas, Barclay Newman, papildytas BDAG)

graikų

Vertimas

Analizuojama

Žodynas

1 ἐν

1 in

Prielinksnis, valdantis datą

en - pasiruošimas. su dat. in, on, at; šalia, šalia, prieš; tarp, viduje; pagal, su

ἀρχῇ

pradžioje

Daiktavardis, gimtasis, moteriškas, vienaskaita

Arche - pradžia, pirma

ἦν

buvo

Veiksmažodis, netobulas, aktyvus, orientacinis, trečiasis asmuo, vienaskaita

ēn - būti, egzistuoti; atsitikti, įvykti; gyventi; būti įsikūręs; likti, likti; ateiti

As

Nustatantis, įvardijantis, vyriškas, vienaskaitinis

ho -; šis, tas; jis ji tai

λόγος

Word

Daiktavardis, įvardis, vyriškas, vienaskaita

logotipai - kažkas pasakyta (pvz., Žodis; pasakymas; žinutė, mokymas; pokalbis, pokalbis; samprotavimas

καί

ir

Sąveika

KA - ir; ir tada, tada; bet vis dėlto; taip pat, netgi, panašiai

As

Nustatantis, įvardijantis, vyriškas, vienaskaitinis

ho -; šis, tas; jis ji tai

λόγος

Word

Daiktavardis, įvardis, vyriškas, vienaskaita

logotipai - kažkas pasakyta (pvz., Žodis; pasakymas; žinutė, mokymas; pokalbis, pokalbis; samprotavimas

ἦν

buvo

Veiksmažodis, netobulas, aktyvus, orientacinis, trečiasis asmuo, vienaskaita

ēn - būti, egzistuoti; atsitikti, įvykti; gyventi; būti įsikūręs; likti, likti; ateiti

πρὸς

link

Prielinksnis, valdantis įtariamąjį

Argumentai "už" - (gen.) Į, už; (dat.) on, at, near, by; (acc.) į, link; su; siekiant; prieš

τὸν

As

Determinatorius, kaltinamasis, vyriškasis, vienaskaitinis

tona -; šis, tas; jis ji tai

εόν

Geras

Daiktavardis, kaltinamasis, vyriškasis, vienaskaitinis

teonas - Dieve

καί

ir

Sąveika

KA - ir; ir tada, tada; bet vis dėlto; taip pat, netgi, panašiai

εόν

Geras

Daiktavardis, įvardis, vyriškas, vienaskaita

teonas - Dieve

ἦν

buvo

Veiksmažodis, netobulas, aktyvus, orientacinis, trečiasis asmuo, vienaskaita

ēn - būti, egzistuoti; atsitikti, įvykti; gyventi; būti įsikūręs; likti, likti; ateiti

As

Nustatantis, įvardijantis, vyriškas, vienaskaitinis

ho -; šis, tas; jis ji tai

λόγος

Word

Daiktavardis, įvardis, vyriškas, vienaskaita

logotipai - kažkas pasakyta (pvz., Žodis; pasakymas; žinutė, mokymas; pokalbis, pokalbis; samprotavimas

2 οὗτος

2 tai

Įvardis, įvardis, vyriškas, vienaskaita

houtos - tai, šis; jis ji tai

ἦν

buvo

Veiksmažodis, netobulas, aktyvus, orientacinis, trečiasis asmuo, vienaskaita

ēn - būti, egzistuoti; atsitikti, įvykti; gyventi; būti įsikūręs; likti, likti; ateiti

ἐν

in

Prielinksnis, valdantis datą

en - pasiruošimas. su dat. in, on, at; šalia, šalia, prieš; tarp, viduje; pagal, su

ἀρχῇ

pradžioje

Daiktavardis, gimtasis, moteriškas, vienaskaita

Arche - pradžia, pirma

πρὸς

link

Prielinksnis, valdantis įtariamąjį

Argumentai "už" - (gen.) Į, už; (dat.) on, at, near, by; (acc.) į, link; su; siekiant; prieš

τὸν

As

Determinatorius, kaltinamasis, vyriškasis, vienaskaitinis

tona -; šis, tas; jis ji tai

εόν

Geras

Daiktavardis, kaltinamasis, vyriškasis, vienaskaitinis

teonas - Dieve

3 πάντα

3 visi

Būdvardis, įvardis, neuter, daugiskaitos

Pas - (1) be straipsnio, kiekvienas (pl. Visi); visų rūšių; visas, pilnas, absoliutus, didžiausias; (2) visas straipsnis, visas; visi; (3) visi, viskas

διʼ

per (per)

Prielinksnis, valdantis genitaliją

diena - (1) gen. per, naudojant, su; per visą laiką; per, tarp, per visą; (2) pagal dėl, dėl, dėl; per, per (retai); todėl dėl šios priežasties

αὐτοῦ

tai

Įvardis, genetinis, vyriškas, vienaskaita, trečiasis asmuo

auto - savęs, savęs, netgi, labai; prieš tai tas pats straipsnis; kaip trečiojo asmens prof. jis ji tai

γένετο,

tai buvo sukelta

Veiksmažodis, aoristas, vidurinis, orientacinis, trečiasis asmuo, vienaskaita

ginomai - priversti būti („gen“ -erate), ty (refleksyviai) tapti (atsirasti), naudojamu su didele platuma (pažodžiui, perkeltine prasme, intensyviai ir pan.):-kilti, būti surinktam, būti (-ame, -kristi, -turėti save), būti atvestam (praeiti), (būti) ateiti (praeiti)

καί

ir

Sąveika

KA - ir; ir tada, tada; bet vis dėlto; taip pat, netgi, panašiai

χωρὶς

išskyrus

Prielinksnis, valdantis genitaliją

chōris - (1) paruošiamasis. su gen. be, be, be ryšio, be to, be to; (2) adv. atskirai, savaime

αὐτοῦ

tai

Įvardis, genetinis, vyriškas, vienaskaita, trečiasis asmuo

auto - savęs, savęs, netgi, labai; prieš tai tas pats straipsnis; kaip trečiojo asmens prof. jis ji tai

γένετο,

tai buvo sukelta

Veiksmažodis, aoristas, vidurinis, orientacinis, trečiasis asmuo, vienaskaita

ginomai - priversti būti („gen“ -erate), ty (refleksyviai) tapti (atsirasti), naudojamu su didele platuma (pažodžiui, perkeltine prasme, intensyviai ir pan.):-kilti, būti surinktam, būti (-ame, -kristi, -turėti save), būti atvestam (praeiti), (būti) ateiti (praeiti)

οὐδὲ

ne

Prieveiksmis

senas - nei, nei, ir ne

ἕν

vienas

Būdvardis, įvardis, neuter, vienaskaita

jis yra - vienas; a, an, viengungis; tik vienas

kad

Nustatantis, įvardijantis, vyriškas, vienaskaitinis

kariuomenė - kas, kas, kas, tas

 γέγονεν

 tai yra sukelta

Veiksmažodis, tobulas, aktyvus, orientacinis, trečiasis asmuo, vienaskaita

ginomai - priversti būti („gen“ -erate), ty (refleksyviai) tapti (atsirasti), naudojamu su didele platuma (pažodžiui, perkeltine prasme, intensyviai ir pan.):-kilti, būti surinktam, būti (-ame, -kristi, -turėti save), būti atvestam (praeiti), (būti) ateiti (praeiti)

4 ἐν

4 in

Prielinksnis, valdantis datą

en - pasiruošimas. su dat. in, on, at; šalia, šalia, prieš; tarp, viduje; pagal, su; į (= είς); to, (retai); ἐν τῷ su inf. metu, tuo tarpu, kaip

αὐτῷ

it

Įvardis, gimtoji, vyriška, vienaskaita, trečiasis asmuo

auto savęs, savęs, netgi, labai; prieš tai tas pats straipsnis; kaip trečiojo asmens prof. jis ji tai

ζωὴ

life

Daiktavardis, įvardis, moteriškas, vienaskaita

zōē life

ἦν

buvo

Veiksmažodis, netobulas, aktyvus, orientacinis, trečiasis asmuo, vienaskaita

ēn - būti, egzistuoti; atsitikti, įvykti; gyventi; būti įsikūręs; likti, likti; ateiti

καί

ir

Sąveika

KA - ir; ir tada, tada; bet vis dėlto; taip pat, netgi, panašiai

As

Nustatantis, įvardijantis, moteriškas, vienaskaitinis

ho -; šis, tas; jis ji tai

ζωὴ

life

Daiktavardis, įvardis, moteriškas, vienaskaita

zōē - gyvenimas

ἦν

buvo

Veiksmažodis, netobulas, aktyvus, orientacinis, trečiasis asmuo, vienaskaita

ēn - būti, egzistuoti; atsitikti, įvykti; gyventi; būti įsikūręs; likti, likti; ateiti

τὸ

As

Nustatantis, įvardijantis, neuterinis, vienaskaitinis

ho -; šis, tas; jis ji tai

šviesa

Daiktavardis, įvardis, nekaltas, vienaskaita

phōs - šviesa

τῶν

Nustatantis, genitalinis, vyriškas, daugiskaitos

ho -; šis, tas; jis ji tai

ἀνθρώπων

vyrų

Daiktavardis, genetinis, vyriškas, daugiskaitos

anthrōpos - žmogus, žmogus; žmonija, žmonės; vyras, vyras

   

 

14 καί

14 ir

Sąveika

KA - ir; ir tada, tada; bet vis dėlto; taip pat, netgi, panašiai

As

Nustatantis, įvardijantis, vyriškas, vienaskaitinis

ho -; šis, tas; jis ji tai

λόγος

Word

Daiktavardis, įvardis, vyriškas, vienaskaita

logotipai - kažkas pasakyta (pvz., Žodis; pasakymas; žinutė, mokymas; pokalbis, pokalbis; samprotavimas

σὰρξ

kūnas

Daiktavardis, įvardis, moteriškas, vienaskaita

sarksas - kūnas, fizinis kūnas

γένετο

tai buvo sukelta

Veiksmažodis, aoristas, vidurinis, orientacinis, trečiasis asmuo, vienaskaita

ginomai - priversti būti („gen“ -erate), ty (refleksyviai) tapti (atsirasti), naudojamu su didele platuma (pažodžiui, perkeltine prasme, intensyviai ir pan.):-kilti, būti surinktam, būti (-ame, -kristi, -turėti save), būti atvestam (praeiti), (būti) ateiti (praeiti)

καί

ir

Sąveika

KA - ir; ir tada, tada; bet vis dėlto; taip pat, netgi, panašiai

ἐσκήνωσεν

gyveno

Veiksmažodis, aoristas, aktyvus, orientacinis, trečiasis asmuo, vienaskaita

skēnoō - gyvenk, gyvenk

ἐν

in

Prielinksnis, valdantis datą

en - pasiruošimas. su dat. in, on, at; šalia, šalia, prieš; tarp, viduje; pagal, su; į (= είς); iki (retai)

ἡμῖν

mumyse

Įvardis, gimtoji, (be lyties), daugiskaitos, pirmasis asmuo

heminas - mes, mes

καί

ir

Sąveika

KA - ir; ir tada, tada; bet vis dėlto; taip pat, netgi, panašiai

ἐθεασάμεθ α

mes matėme

Veiksmažodis, aoristas, vidurinis, orientacinis, pirmasis asmuo, daugiskaitos

theaomai - žiūrėk, žiūrėk; pastebėti, stebėti; apsilankyti

τὴν

As

Nustatantis, kaltinantis, moteriškas, vienaskaitinis

ho -; šis, tas; jis ji tai

δόξαν

šlovė

Daiktavardis, kaltinamasis, moteriškasis, vienaskaitinis

Doxa - šlovė, puošnumas, didybė (gen. Dažnai šlovinga); valdžia, karalystė; pagyrimas, garbė; pasididžiavimas

αὐτοῦ,

net

Įvardis, genetinis, vyriškas, vienaskaita, trečiasis asmuo

auto - savęs, savęs, netgi, labai; prieš tai tas pats straipsnis; kaip trečiojo asmens prof. jis ji tai

δόξαν

šlovė

Daiktavardis, kaltinamasis, moteriškasis, vienaskaitinis

Doxa - šlovė, puošnumas, didybė (gen. Dažnai šlovinga); valdžia, karalystė; pagyrimas, garbė; pasididžiavimas

ὡς

as

Dalelė

hōs - kaip, tai, kaip, apie, kada; kaip

μονογενοῦς

unikalių

Būdvardis, giminė, vyriškumas, vienaskaita

monogenės - vienintelis, unikalus

παρὰ

nuo

Prielinksnis, valdantis genitaliją

punktas - (gen.) Iš; (dat.) su, prieš, tarp, akyse; (pagal) šalia, palei šoną, šalia, ties

πατρός,

iš tėvo

Daiktavardis, giminė, vyriškumas, vienaskaita

vart - tėvas

πλήρης

pilnas

Būdvardis, giminė, vyriškumas, vienaskaita

plērēs - pilnas; pilnas; pilnavertis

ριτος

malonės

Daiktavardis, giminė, moteriškumas, vienaskaita

charizma - malonė, gerumas, gailestingumas, geranoriškumas

καί

ir

Sąveika

KA - ir; ir tada, tada; bet vis dėlto; taip pat, netgi, panašiai

ἀληθείας

tiesos

Daiktavardis, giminė, moteriškumas, vienaskaita

alētheia - tiesa, teisingumas; realybė

Pažodiniai ir aiškinamieji vertimai

Tiek pažodinis, tiek aiškinamasis vertimai pateikiami žemiau 1 Jono 1: 1–3. „Pažodinis vertimas yra pagrįstas šiame puslapyje esančia tarplinine lentele. 

Jono 1: 1-4, 14, pažodinis vertimas

1 Pradžioje buvo Žodis,

ir Žodis buvo į Dievą,

ir Dievas buvo Žodis.

2 Tai buvo pradžioje Dievo link.

3 Visa tai buvo sukeltas

be to, tai buvo ne viena.

 Kas sukelia 4 jame buvo gyvenimas,

o gyvenimas buvo žmonių šviesa

14 Ir Žodis – kūnas – buvo sukurtas

ir mumyse gyveno,

ir mes pamatėme šlovę

net šlovė, kaip unikali iš tėvo,

kupinas malonės ir tiesos.

Jono 1: 1-4, 14 Aiškinamasis vertimas

1 Iš pradžių buvo planas,

ir planas buvo susijęs su Dievu,

o planas buvo dieviškas dalykas.

2 Iš pradžių planas buvo susijęs su Dievu.

3  Viskas pagal planą buvo padaryta,

ir be plano nieko nebuvo padaryta.

Kas pagaminta 4 plane buvo gyvenimas,

o gyvenimas buvo žmonių šviesa ...

14 Ir planas tapo kūnu,

ir gyveno tarp mūsų,

ir mes matėme šlovę,

šlovė kaip unikali iš tėvo,

kupinas malonės ir tiesos.